Czasopismo Bajtek

Jest to jedno z pierwszych czasopism, które zaczęło na poważnie mówić o problematyce gier komputerowych jak i sprzętu. Czasopismo Bajtek wydawane było w latach 1985 – 1996 co daje, aż 11 lat co miesięcznych gazet. redaktorem naczelnym czasopisma Bajtek byli: Waldemar Siwiński, Jarosław Młodzki, Wojciech Jabłoński, Tomasz Grochowski, Jacek Trojański.

Autorzy przede wszystkim skupiali się na tym, aby społeczeństwo w końcu zaczęło interesować się komputerami oraz grami na nie wydawanymi. czasopismo Bajtek było bardzo bogate w opisy różnych gier oraz sprzętu komputerowego, który w tamtych czasach był naprawdę bardzo nowoczesny.

Przejdź do paska narzędzi